Kuulutukset

Urjalan kunnan ilmoitukset saatetaan virallisesti tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Julkinen ilmoitustaulu on kunnanviraston seinässä pääsisäänkäynnin kohdalla, osoite Tampereentie 6, Urjala. Tämä ei ole virallinen ilmoitustaulu eikä täällä ole kaikkia kuulutuksia.

 

Päivämäärä Kuulutus                                                                                                               
9.3.2017 Ilmoitus rakennustarkastajan päätöksistä 10.3.2017
3.3.2017 Ilmoitus rakennustarkastajan päätöksistä 3.3.2017
22.2.2017 Ilmoitus rakennustarkastajan päätöksistä 24.2.2017 
17.2.2017 Ilmoitus rakennustarkastajan päätöksistä 10.2.2017
2.2.2017 Ilmoitus rakennustarkastajan päätöksistä 3.2.2017 
27.1.2017 Tuulivoimaosayleiskaavan voimaantulo
9.12.2016 Ilmoitus rakennuslupahakemuksen vireille tulosta
17.02.2016 Kylmäkoski-Urjala yhdysvesijohdon rakentamissuunnitelma nähtävillä
25.02.2016 Kuulutus vuoden 2016 korkotukilainojen sekä avustusten hakuajat, ARAn myöntämä tuki
17.11.2016 Kuulutus vesihuoltolaitoksen uudesta taksasta