Lautakunnat

Urjalan kunnassa toimii 6 lautakuntaa. Lautakunnat ohjaavat palvelukeskusten ja niiden alaisten tulosyksikköjen toimintaa. Useimmissa lautakunnissa on myös kunnanhallituksen edustaja, jolla on oikeus ottaa osaa kokouksiin ja keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon. Lisäksi Urjalassa toimii rakennuslautakunnan alainen tiejaosto.

Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta toimittaa valtiolliset ja kunnalliset vaalit. Urjalan kunnan alueella on yksi äänestysalue.    
Keskusvaalilautakunnan jäsenet                                                                        

Tarkastuslautakunta

Kuntalain mukaisesti kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja JHTT-tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnna tehtävänä on myös arvioida kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta sekä resurssien käytön tehokkuutta. Varsinainen tilintarkastus on JHTT-tilintarkastajan tehtävä.
Tarkastuslautakunnan jäsenet

Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunnan tehtävänä on laadukkailla ja saatavilla olevilla palveluilla ylläpitää ja edistää kuntalaisten toimintakykyä ja hyvinvointia. Lautakunnan alaista toimintaa ovat sosiaalityö, vanhustenhuolto, vammaispalvelut, lasten päivähoito, työllisyyden hoito, perusterveydenhuolto, eriskoissairaanhoito ja toimeentuloturva.
Perusturvalautakunnan jäsenet

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa peruskoulutuksen, toisen asteen koulutuksen, aikuiskoulutuksen, nuoriso- ja liikuntapalveluiden sekä kirjasto- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä.
Sivistyslautakunnan jäsenet

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa mm. maankäytön suunnitelun ohjaamisesta ja valvomisesta, kaavoituksen ja kuntarakenteen kehittämisestä, asemakaavateiden ja yleisten alueiden (esim.puistot) huollosta, kartoitus- ja mittaustehtävistä, kunnan kiinteistönhoidosta sekä kunnallisteknisten palveluiden tuottamisesta ja ylläpidosta.
Tekninen lautakunnan jäsenet

Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunnan tehtävänä on huolehtia rakennustoiminnan viranomaistehtävistä eli rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta. Lautakunta ohjaa ja valvoo maa-aineksien ottamistoimintaa. Lautakunta käsittelee ja myöntää korjaus-, energia- ja jätevesiavustukset sekä valvoo niiden käyttöä.
Rakennuslautakunnan jäsenet

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta
sihteeri 
hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi
puh.040 335 4202

Tarkastuslautakunta
puheenjohtaja Ari Aalto
puh. 040 7372 517

Perusturvalautakunta
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
perusturvajohtaja Elina Anttila
puh. 040 335 4270

Sivistyslautakunta
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
sivistysjohtaja Juha Salo
puh. 040 335 4250

Tekninen lautakunta
esittelijä
tekninen johtaja Kimmo Virta
puh.040 335 4220

pöytäkirjanpitäjä
toimistosihteeri Kari Järvinen
puh. 040 335 4221


Rakennuslautakunta ja tiejaosto
esittelijä, pöytäkirjanpitäjä
rakennustarkastaja Hannu Kopola
puh. 040 335 4245