Kunnan hallinto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto. Valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraaviksi neljäksi kalenterivuodeksi. Urjalassa valitaan 27 valtuutettua.

Valtuuston valitseman 9-jäsenisen kunnanhallituksen tehtävänä on johtaa kunnan hallintoa ja taloutta sekä huolehtia kunnan toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta kunnanvaltuuston päätösten mukaisesti. Kunnanhallitus vastaa myös valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen alaisuudessa kunnanjohtaja Hannu Maijala. Kunnan organisaatio jakautuu seuraaviin palvelukeskuksiin: keskushallinto, perusturvakeskus, sivistyspalvelukeskus ja tekninen palvelukeskus. Palvelukeskuksia johtavat alla luetellut viranhaltijat, joiden esimies kunnanjohtaja on:
Keskushallinto: hallinto- ja talousjohtaja Terhi Källi
Perusturvakeskus: perusturvajohtaja Elina Anttila
Sivistyspalvelukeskus: sivistysjohtaja Juha Salo
Tekninen palvelukeskus: tekninen johtaja Kimmo Virta

Organisaatiokaavio

Organisaatiokaavio

 

Kunnantalo
Kunnan hallinto toimii kunnanviraston tiloissa.