Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tehtäviä ovat mm. vesiensuojelu, luonnonsuojelu, jätevalvonta, meluntorjunta, haja-asutuksen jätevesiasiat sekä ilmansuojelu. Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto toimii myös Urjalan kunnan  ympäristösuojeluviranomaisena. 
Ympäristöjaoston urjalalaiset jäsenet

Urjalan valtuusto on 15.11.2010 pitämässään kokuksessa hyväksynyt ympäristönsuojelumääräykset, jotka ovat astuneet voimaan 1.1.2011. Ympäristönsuojelumääräykset ja kartta pohjavesialueista.

Ympäristöasioiden asikaspalvelu
Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo ELY-keskusten ympäristöasioissa p. 0295 020 900 (ma-pe 9-16). Sähköpostiosoite on

Sivulta https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ymparistoasiakaspalvelu löytyy Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat.

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/
linkistä löytyy ajantasaista ympäristötietoa verkosta.

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki
Ympäristöpalvelut
PL 20
37601 Valkeakoski

Katso lisää: Ympäristonsuojelu