Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tehtäviä ovat mm. vesiensuojelu, luonnonsuojelu, jätevalvonta, meluntorjunta, haja-asutuksen jätevesiasiat sekä ilmansuojelu. Valkeakosken kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto toimii myös Urjalan kunnan  ympäristösuojeluviranomaisena. 
Valkeakosken kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta/Urjalan kunnan edustajat 

Urjalan valtuusto on 15.11.2010 pitämässään kokuksessa hyväksynyt ympäristönsuojelumääräykset, jotka ovat astuneet voimaan 1.1.2011. Ympäristönsuojelumääräykset ja kartta pohjavesialueista.

Ympäristöasioiden asikaspalvelu
Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus neuvoo ELY-keskusten ympäristöasioissa p. 0295 020 900 (ma-pe 9-16). Sähköpostiosoite on

Sivulta https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ymparistoasiakaspalvelu löytyy Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat.

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/
linkistä löytyy ajantasaista ympäristötietoa verkosta.

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki
Ympäristöpalvelut
PL 20
37601 Valkeakoski

Katso lisää: Ympäristonsuojelu