Yksityistiet

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa.

Yksityisteiden valitusviranomaisena toimii Urjalan kunnan rakennuslautakunnan tiejaosto. Se käsittelee yksityisteiden tiekuntien kokouksista tehdyt valitukset. Tiejaosto voi perustaa tiekunnan ja yhdistää tiekuntia jo olemassa oleville teille. Uusien tierasitteiden perustamisen käsitelee Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto ja se voi tarvittaessa myös perustaa tiekunnan. Tarkemmin laki yksityisistä teistä

Erilaisia yksityisteitä

Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen ryhmään; toimitustiet, sopimustiet ja omat tiet.

Toimitusteillä tieoikeus on viranomaisen vahvistama ja rekisteröimä käyttöoikeus toisen kiinteistön kautta kulkevaan tiehen. Tämä oikeus on pysyvä ja siirtyy kiinteistön omistusoikeuden siirtyessä.

Kiinteistölle voidaan myöntää tieoikeus myös suullisella tai kirjallisella sopimuksella. Tehty sopimus sitoo vain sopimusosapuolia tai sitä, joka on sopimuksen hyväksynyt sekä edellä mainittujen perillisiä. Yksityistielaki ei koske sopimusteitä, eikä yhden kiinteistön alueelle kulkevia omia teitä.

Yksityisteiden kunnossapito ja kunnan avustukset

Tien kunnossapitoa ovat kesä- ja talvikunnossapito sekä muut hoito- tai perusparannustyöt.

Urjalan kunta myöntää vuosittain yli 70 000 euroa avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon. Kunnan avustukset yksityisteiden tiekunnille ovat vuosittain haettavissa 3.5. mennessä. Avustuspäätös perustuu tiekunnan edellisen vuoden kunnossapitomenoihin. Avustuksista päättää Urjalan kunnan rakennuslautakunta.

Vuoden 2019 talousarviossa on varattu 82.000,00 €:n määräraha yksityistieavustuksiin.

Yksityistien kunnossapidon avustushakemus 2019

 

 

 

 

Lisätiedot:

 Rakennustarkastaja Raimo Nuikka
 p. 040-335 4245
 

 Palvelusihteeri Anniina Rekola
 p. 040-335 4286