Vuokra-asuminen

Urjalan kunnan vuokra-asumiseen liittyvät tehtävät hoitaa Urjalan Talot Oy, joka on kokonaan kunnan omistama yhtiö. Yhtiön tarkoituksena on Urjalan kunnassa tapahtuva asuntojen omistaminen, hankkiminen, rakentaminen tai rakennuttaminen ja vuokralle antaminen ja tätä tarkoitusta varten omistaa ja hallita asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien asunto-osakeyhtiöiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita ja yksinomaan asumiskäyttöön varattuja kiinteistöjä sekä muita asuntoja noudattamalla asuntojen vuokrauksessa Urjalan kunnan vahvistamia asukasvalintaperusteita.

Yhtiön toimialaan kuuluu myös kiinteistönhoitopalvelut Urjalan kunnan alueella.

Tietopankki taloyhtiöiden isännöitsijöille, hallituksen jäsenille ja asukkaille

 

 

Lisätiedot

Urjalan Talot Oy
Urjalantie 30
puh. 020 722 9560

www.urjalantalot.fi