Vesihuoltolaitos

Urjalan kunnan vesihuoltolaitos tarkoittaa kunnan vesihuoltolaitostoimintaa, joka muodostuu vedenottamoista (3 kpl), jätevedenpuhdistamoista (2 kpl), jätevedenpumppaamoista ja vesi- sekä viemärilaitoksen kunnossapitotoiminnasta. Luonnollisesti myös vesihuollon uudisrakentaminen ja perusparantaminen kuuluvat liikelaitos -sektorin toimintaan.

Käyttömaksut 01.08.2012 alkaen (sis.alv 24 %)
Vesi 1,76 €/m3
Jätevesi 2,78 €/m3

Liittymismaksut 01.08.2012 alkaen
Liittymismaksun yksikköhinta vesi 4,00 €/k-m2
Liittymismaksun yksikköhinta jätevesi ja hulevesi 4,30 €/k-m2

Liittymismaksut ovat siirto- muttei palautuskelpoisia, joten niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Vesi-, jäte- ja hulevesiverkostoon liitetyn omakotitalon, koko 150 kerros-m2, arvonlisäverollinen liittymismaksu on 5.398,32 €.


01.01.2015 alkaen jätevedenpuhdistamolla puhdistettavan lietteen taksa sakokaivolietteelle on 10 €/m³ ja umpikaivolietteelle 6 €/m³.

Vesihuoltolaitoksen 01.01.2017 voimaanastuva taksa

Vesihuoltolaitoksen 01.08.2012 voimaanastunut taksa

Hakemus kiinteistön liittämiseksi vesihuoltoverkostoon

Korvauslaskelmalomake kiinteistön liittymismaksuksi

Liitymismaksun lisäksi kiinteistön omistaja vastaa talojohtojensa rakentamiskustannuksista kiinteistönsä ja kunnan runkolinjan välillä.

VesihuoltoLisätiedot

tekninen johtaja Kimmo Virta
p. 040 335 4220

tekninen työnjohtaja Arto Heino
p. 040 335 4222

Vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden hoitajat:
Keskustaajama 
Esko Viljanen, p. 040 335 4240

Nuutajärvi
Jaakko Niemi, p. 040 335 4241

Vesi- ja jätevesilaskutus
palvelusihteeri Eija Kraft
p. 040 335 4215

Vesihuollon liittymis- ja käyttösopimukset
toimistosihteeri Kari Järvinen
p. 040 335 4221


Vesihuolto, vikailmoitukset
p. 040 335 4244