Vesihuoltolaitos

Urjalan kunnan vesihuoltolaitos tarkoittaa kunnan vesihuoltolaitostoimintaa, joka muodostuu vedenottamoista (3 kpl), jätevedenpuhdistamoista (2 kpl), jätevedenpumppaamoista ja vesi- sekä viemärilaitoksen kunnossapitotoiminnasta. Luonnollisesti myös vesihuollon uudisrakentaminen ja perusparantaminen kuuluvat liikelaitos -sektorin toimintaan.

Käyttömaksut 01.01.2017 alkaen (sis.alv 24 %)
Vesi 1,77 €/m3
Jätevesi 2,79 €/m3

Liittymismaksut 01.01.2017 alkaen
Liittymismaksun yksikköhinta vesi 4,00 €/k-m2
Liittymismaksun yksikköhinta jätevesi ja hulevesi 4,30 €/k-m2

Liittymismaksut ovat siirto- muttei palautuskelpoisia, joten niihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Vesi-, jäte- ja hulevesiverkostoon liitetyn omakotitalon, koko 150 kerros-m2, arvonlisäverollinen liittymismaksu on 5.398,32 €.


01.01.2018 alkaen jätevedenpuhdistamolla puhdistettavan lietteen taksa sakokaivolietteelle on 11 €/m³ ja umpikaivolietteelle 6,36 €/m³. Alv 0 %.

Vesihuoltolaitoksen 01.01.2017 voimaanastuva taksa

Hakemus kiinteistön liittämiseksi vesihuoltoverkostoon

Korvauslaskelmalomake kiinteistön liittymismaksuksi

Liitymismaksun lisäksi kiinteistön omistaja vastaa talojohtojensa rakentamiskustannuksista kiinteistönsä ja kunnan runkolinjan välillä.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet:
Kartat Urjalan kunnanhallituksen 20.5.2013 § 106 hyväksymistä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueista

 

VesihuoltoLisätiedot

Yhdyskuntatekniikan rakennusmestari Osmo Hongisto
p. 040 335 4222

Tekninen johtaja Kimmo Virta
p. 040 335 4220

 

Vesilaitosten ja jätevedenpuhdistamoiden hoitajat:
Keskustaajama 
Esko Viljanen, p. 040 335 4240

Nuutajärvi
Jaakko Niemi, p. 040 335 4241

Vesi- ja jätevesilaskutus
palvelusihteeri Eija Kraft
p. 040 335 4215

Vesihuollon liittymis- ja käyttösopimukset
toimistosihteeri Kari Järvinen
p. 040 335 4221


Vesihuolto, vikailmoitukset
p. 040 335 4244