Rakentamisessa tarvittavat asiakirjat

 

Rakennus- tai toimenpidelupa haetaan Urjalan kunnan rakennusvalvonnasta. Rakennusluvan hakeminen on suositeltavaa tehdä sähköisesti Lupapiste.fi palvelun kautta.
Palvelu avaautuu klikkaamalla linkkiä  Lupapiste.fi

 

 Rakennus- tai toimenpidelupaa tms. haetaan kirjallisesti Urjalann kunnan rakennusvalvonnasta. Ennen luvan hakemista rakennuttajan tai pääsuunnittelijan tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja varmistaa lupamenettelyn eteneminen. Puutteellinen lupahakemus viivästyttää luvan myöntämistä. Alla olevasta taulukosta näet mitä asiakirjoja tarvitset hakemukseen. Linkkiä, punainen X, painamalla avautuu lomake. Musta X tarkoittaa hakemuksiin tarvittavia asiakirjoja.

 

Rakennuslupa 

Toimenpidelupa/
ja -ilmoitus

Purkamislupa
ja -ilmoitus
Maisematyölupa Poikkeamislupa Suunnittelu-
tarveratkaisu
 Huomioitava
Hakemuslomake               x              x          x             x            x           x Kaikkien kiint.omistajien allekirjoitukset  
Pääpiirustukset 2 sarjaa                
- asemapiirros           x               x          x             x                         
- pohja           x               x            
- julkisivu           x               x            
- leikkaus           x               x            
- rakenneleikkaus           x              
Rakennushankeilmoitus (RH-1) lomake           x              
Jätevesisuunnitelma  x               Jos ei liitytä kunnallistekniikkaan                    
Jätevesijärjestelmän rak.tapaselvitys                      x          

Jos ei liitytä kunnallistekniikkaan

 
Naapurin kuuleminen           x           Asemapiirrokseen  
Omistusoikeusselvitys           x           Jos ei selviä lainhuutotodistuksesta  

Hakemus/ilmoitus vastaavaksi
työnjohtajaksi

          x              

Tapauskohtaisesti rakennusvalvontaviranomainen voi pyytää myös muita asiakirjoja ja suunnitelmia