Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta pyrkii palvelemaan asiakkaitaan ohjaamalla ja neuvomalla rakentamiseen liittyvissä lupa-asioissa. Rakennusten ja rakennetun ympäristön laatua pyritään parantamaan sekä lisäämään turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Rakentamista ohjaa:

1. Maankäyttö- ja rakennuslaki    

2. Maankäyttö- ja rakennusasetus 

3. Urjalan rakennusjärjestys
Liitteet:
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet
Urjalan kiinteät muinaisjäännökset
Pohjavesialueet 01.11.2014
Asemakaavayhdistelmärajaus
Urjalankylän osayleiskaavarajaus

4. Alueiden kaavoitus

5. Suomen rakennusmääräykset                       

6. Muut lait ja viranomaismääräykset. Esim. terveydensuojelulaki,  pelastuslakimuinaismustolaki,  ympäristönsuojelumääräykset 

Milloin tarvitsen luvan ?

1. Rakennuslupa
Tarvitaan rakennuksen rakentamiseen. laajentamiseen ja peruskorjaukseen.

2. Toimenpidelupa
Tarvitaan jätevesi- ja maaalämpöjärjestelmän rakentamiseen ja sellaisille rakennelmille, laitoksille ja toimenpiteille, joita ei pidetä uutena rakennuksena tai rakennuksen laajennuksena. Katso rakennusjärjestyksen kohta 2.2

3. Toimenpideilmoitus (kirjallinen)
Tehdään vähäisen rakentamisen tai muun vähäisen toimenpiteen toteuttamisesta. Katso rakennusjärjestyksen kohta 2.

4. Rakennuksen purkamislupa
Tarvitaan rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueella. Katso rakennusjärjestyksen kohta 2.2. sivu 5.

5. Rakennuksen purkamisilmoitus
Tarvitaan rakennuksen purkamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella. Katso rakennusjärjestyksen kohta 2.2 sivu 5.

6. Maisematyölupa
Tarvitaan maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen (nk. tukkipuut) ja muihin näihin rinnastettaviin toimenpiteisiin asemakaava-alueella.

7. Poikkeamislupa
Tarvitaan kaavamääräyksistä poikkeamiseen ja ranta-alueilla (200 m rannasta) uuden rakennuspaikan muodostamiseen sekä rakennusten vähäistä suurempaan laajentamiseen.

8. Suunnittelutarveratkaisu
Tarvitaan kaavoittamattomilla alueilla, jos rakentaminen aiheuttaa infrastruktuurin rakentamistarvetta (kadut, vesi, viemäri, valaistus jne.)


 Rakennusvalvontataksa

Rakennustarkastaja Hannu Kopolan loppuvuoden työajat:

17.09.-28.09.2018
15.10.-26.10.2018
12.11.-26.11.2018
29.11.-30.11.2018
10.12.-21.12.2018

 

     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot

Rakennustarkastaja
Hannu Kopola
p. 040 335 4245

rakennusluvat, poikkeusluvat ja asiakaspalvelu

Palvelusihteeri
Anniina Rekola
040-335 4286

asiakaspalvelu

Käyntiosoite:
Urjalan kunnantalo II-kerros
Tampereentie 6
31760 URJALA