Maa-ainesten otto

Maa-aineksen ottamiseen ja myymiseen tarvitaan maa-aineksen ottamislupa. Ottaminen omaan käyttöön (rakentaminen ja tienpito) ei vaadi maa-aineksen ottamislupaa, mutta ottaminen ei saa vaarantaa pohjavesiä, maisemakuvaa eikä ympäristön turvallisuutta.
Maa-ainesten ottolupien myöntäminen ja lupien valvonta kuuluu Urjalan kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle, joka on Valkeakosken kaupungin ympäristöpalvelut.

Lue lisää maa-aineslaki ja valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta

01.11.2016 voimaanastunut maa-ainestaksa

Lisätiedot:

 Ympäristöpäällikkö
 Sanna Ristonen  p. 040-335 7412