Kaavoituksen tavoitteena on hyvä elinympäristö

Kaavoituksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset viihtyisälle ympäristölle, jossa kaikenikäisten urjalalaisten on hyvä elää ja toimia. Urjalan kunnan tavoitteena on jokaisen kaavahankkeen yhteydessä:

  • Varmistaa suunnittelun ja asiantuntemuksen laatu, vuorovaikutteisuus ja monipuolisuus.
  • Turvata jokaisen kuntalaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun.
  • Huolehtia avoimesta tiedottamisesta käsiteltävinä olevissa asioissa.

Kaavahankkeista saa tietoa seuraamalla kunnan ilmoittelua Urjalan Sanomissa. Kaava-asiakirjoihin voi tutustua nähtävilläoloaikoina kunnanviraston Teknisessä palvelukeskuksessa sekä näillä internet-sivuilla. Parhaat mahdollisuudet vaikuttaa kaavoitukseen on osallistua kaavahankkeiden yhteydessä järjestettäviin yleisötilaisuuksiin tai jättämällä mielipiteensä/muistutuksensa nähtävilläolevasta kaava-aineistosta. On myös mahdollista ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä kaavoitusta hoitaviin henkilöihin kunnassa.

Kaavoituskatsaus 2018
Kaavoituksen kulku

Urjala kaavakuva

Lisätiedot

aluearkkitehti Leena Lahtinen
puh. 040 335 4223

kaava-avustaja Sari Vierimaa
puh. 040 335 4287