Jätevesijärjestelmät kuntoon 31.10.2019 mennessä

15.7.2019 klo 14.00

Ranta- ja pohjavesialueilla jätevesijärjestelmien tulee täyttää puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys tarjoaa neuvontaa. 

Lisätietoja: http://www.urjala.fi/filebank/4056-KVVY_Jatevesineuvonnan_tiedote_Urjala.pdf

Kartta hajajätevesien YSL:n mukaisista siirtymäalueista