Kesätiedote

19.6.2019 klo 14.00

Kunnanvirasto on suljettu 1.-19.7. 

Palvelukeskuksissa henkilökunta on tavoitettavissa ko. aikana seuraavasti: 

Perusturvakeskuksen puhelinpäivystys: toimeentulotukiasiat, p. 040 335 4238 
ma-ti klo 11–12; lastensuojeluilmoitukset ja muut kiireelliset asiat, p. 040 335 4351 ma-pe klo 9-15 

Rakennusvalvontaan liittyvät tarkastuspyynnöt: rakennustarkastaja Raimo Nuikka, p. 040 335 4245

Kiinteistöhuolto: rakennusmestari Jiri Laine, p. 040 335 4224; 

Vesihuolto ja kaavatiet: yhdyskuntatekniikan rakennusmestari Osmo Hongisto, p. 040 335 4222 

Vesi- ja kiinteistöhuoltoon liittyvät kiireiset tehtävät: vesihuoltolaitoksen päivystys, p. 040 335 4244

Jäteasema, Järveläntie 30, p. 0440 342 705, avoinna ti ja to klo 10–18 

Lisätietoja: urjala.fi

Facebook @urjalankuntavirallinen