Kysely säännöstelyn kehittämisestä

24.5.2019 klo 11.00

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt yhteistyössä Urjalan kunnan kanssa Nuuta-, Ruta- ja Kortejärveä koskevan vesitaloudellisen kehittämistyön säännöstelyjen tarkastelemiseksi.  Vesistöjen käyttäjät ja asukkaat ovat työssä keskiössä.  Oheisen kyselyn kautta voit antaa suunnittelijoille tärkeää tietoa järviketjun järvistä.  Kyselyn tarkoituksen on selvittää, mihin asioihin järvien ja rantojen käyttäjät haluavat muutosta tai toisaalta, onko muutokselle lainkaan tarvetta.

Linkki kyselyyn