Europarlamenttivaalit 2019

14.5.2019 klo 14.00

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019 kello 9.00 – 20.00 välisenä aikana.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat
Urjalan kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

Vaalipäivän ja ennakkoäänestyksen äänestyspaikkana toimii Urjalan kunnanvirasto, käyntiosoite Tampereentie 6, URJALA.

Ennakkoäänestys            
Ennakkoäänestys toimitetaan 15. – 21.5.2019 välisenä aikana.

Kunnanvirasto on avoinna ennakkoäänestystä varten                                             

Keskiviikko – perjantai        klo 9–16
Lauantai – sunnuntai          klo 11–15
Maanantai                         klo 9–18
Tiistai                               klo 9–16

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kun­nassa, jonka äänestysalueen äänioikeusrekisteriin hänet on merkitty.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoitaja, joka on

1) tehnyt kunnan kanssa omaishoitajasopimuksen;
2) asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa;
3) on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa ja
4) on ilmoittanut halukkuudestaan äänestää kotiäänestystilanteessa omaisen kotiäänestykseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon osuvana päivänä klo 9 – 20 välisenä aikana. Äänestysaika ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään 14.5.2019 ennen kello 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän nimeämä henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana Urjalan kunnanvirastosta.  Puhelimitse ilmoituksia vastaanottaa kanslisti Inkeri Suoniemi, puh. 040 335 4203 tai palvelusihteeri Marja-Liisa Kurikka, puh.040 335 4201.

Äänioikeus ja henkilöllisyyden todistaminen
Europarlamenttivaaleissa äänioikeutettuja ovat 18 vuotta täyttäneet Suomen tai Suomessa äänioikeutetut muun Euroopan unionin jäsenmaan kansalaiset.

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä sekä ennakkoäänestyksessä, kotiäänestyksessä että vaalipäivänä tapahtuvassa äänestyksessä. Tähän tarkoitukseen kelpaavat esimerkiksi ajokortti, passi, sähköinen henkilökortti ja kuvallinen Kela-kortti.

Lisätietoja eduskuntavaaleihin liittyvistä asioista saa keskusvaalilautakunnan sihteeri Terhi Källiltä, puh. 040 335 4202, sähköposti terhi.kalli@urjala.fi

Urjalan kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on:
PL 33, Tampereentie 6, 31761 URJALA.

Urjalassa 2. päivänä toukokuuta 2019

 URJALAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA