Urjalan kunta tarjoaa julkiseen myyntiin kaksi kiinteistöä

12.4.2019 klo 12.00

1.    Kolkantalo (887-421-4-376) -niminen tila rakennuksineen osoitteessa Mieliöntie 10.

Tila sijaitsee asemakaava-alueella.  Tilalla sijaitsevat asuinrakennus ja huonokuntoinen talousrakennus. Asuinrakennuksessa on kunnallinen vesi- ja viemäriliittymä sekä sähköliittymä. Kaavassa asuinrakennus on merkitty sr-merkinnällä, joka tarkoittaa suojeltavaa rakennusta.  Rakennusta ei saa purkaa.  Tilan pinta-ala on 3981 m².

2.    Jokela 1 (887-404-4-63) ja Jokela (887-404-2-21) -nimiset tilat rakennuksineen osoitteessa Lellantie 207.

Tilojen pinta-ala on yhteensä 11,9 ha ja tilat muodostavat yhtenäisen maatilan alueen.  Yhtenäisen peltoalueen pinta-ala on 8,99 ha ja pellot on vuokrattu 31.12.2020 saakka.  Peltoihin ei kuulu tukioikeuksia, jotka ovat siirtyneet vuokralaiselle. Metsää on 1,4 ha, metsässä tehtiin avohakkuu talvella 2019.
Maatilakeskuksessa sijaitsevat vanha asuinrakennus, varastorakennus, kalustovaja sekä vaatimaton varastorakennus.

Maatila-alueesta voi tehdä kokonaistarjouksen.  Tarjouksen voi tehdä myös erikseen pelloista, erikseen metsäalueesta, erikseen maatilakeskuksesta tai niiden yhdistelmästä.

Kirjalliset tarjoukset suljetussa kirjekuoressa tulee toimittaa viimeistään 6.5.2019 klo 15.00 mennessä osoitteella Urjalan kunta, Kunnanhallitus, PL 33, 31761 Urjala. Kuoreen merkintä ”Tarjous kiinteistöstä”. Tarjouksen voi toimittaa myös sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen hannu.maijala@urjala.fi.  Sähköpostiviestin otsikoksi tulee tällöin laittaa ”TARJOUS KIINTEISTÖSTÄ”.  Kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Lisätietoja kiinteistöistä antavat rakennusmestari Jiri Laine (jiri.laine@urjala.fi tai puh. 040 335 4224) ja kunnanjohtaja Hannu Maijala (hannu.maijala@urjala.fi tai puh. 040 335 4200)  Jiri Laineen kanssa voi sopia tilojen näytöstä.

URJALAN KUNTA
Kunnanhallitus