Laura Korpikaivo-Tammisen rahastosta apuraha haettavana

1.11.2018 klo 7.00

LAURA KORPIKAIVO-TAMMISEN RAHASTOSTA JAETTAVA APURA

Kotiteollisuusneuvos Laura Korpikaivo-Tammisen lahjoitusrahastosta jaettava apuraha julistetaan haettavaksi yritteliäiden opiskelijoiden peruskoulun jälkeisiin kulttuurialan sekä tekniikan ja liikenteen alan kättentaitoihin liittyvien opintojen tukemiseen. Apuraha on 600 euron suuruinen ja se voidaan jakaa joko yhdelle tai useammalle opiskelijalle. Opiskelija on hakukelpoinen, mikäli hänelle on myönnetty peruskoulun tai lukion päättötodistus Urjalasta.

Hakemus tulee toimittaa osoitteeseen Urjalan sivistyslautakunta, PL 33, 31761 Urjala 15.11.2018 klo 12 mennessä. Hakemukseen tulee liittää nykyisistä opinnoista opiskelutodistus sekä selvitys siitä, milloin päättötodistus Urjalasta on myönnetty.