Nuorten työllistämistuki kesällä 2018 sekä kuntalisän maksaminen yhdistyksille

14.6.2018 klo 8.00

Nuorten työllistämistuki kesällä 2018
Urjalan kunta tukee yrityksiä, yhteisöjä, yksityisiä henkilöitä, seurakuntia ja valtiota, jotka työllistävät 14.5.–2.9.2018 välisenä aikana 16–25 -vuotiaita urjalalaisia nuoria. Tukea maksetaan 300 euroa/työllistämisjakso, kun työjakson pituus on vähintään 120 tuntia 4-8 viikon aikana. Työpäivän pituuden on oltava vähintään 4 tuntia.  Tukea maksetaan 200 euroa/työllistämisjakso, kun työjakson pituus on vähintään 60 tuntia 2-4 viikon aikana. Työpäivän pituuden on oltava vähintään 4 tuntia. Työllistetty ei saa olla yrittäjän perheenjäsen tai osakkaana yrityksessä. Avustusta saa vain kerran samasta nuoresta vuoden aikana. Avustusta ei myönnetä nuoresta, joka on kunnalla kesätöissä vuoden aikana. Avustusta voidaan myöntää saman nuoren työllistämiseen enintään kolme kertaa.

Hakulomake (Pdf)
Hakulomake (Word)

Kuntalisän maksaminen yhdistyksille yhdistelmätukeen oikeutetun työnhakijan työllistämiseksi
Urjalan kunta maksaa ns. kuntalisää yhdistykselle, joka työllistää urjalalaisen pitkäaikaistyöttömän työnhakijan palvelukseensa. Kuntalisän tarkoituksena on korvata työnantajalle aiheutuneet sotu- ja eläkemaksut.

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 14.2.2018 kuntalisän suuruudeksi 170 euroa kuukaudessa. Kuntalisää maksetaan kuitenkin enintään se summe, joka työllistävälle yhdistykselle työllistetystä aiheutuu sen saaman palkkatuen perusosan ja lisäosan jälkeen ja enintään kolmesta 6 kuukauden työllistämisjaksosta vuoden aikana. Lisätiedot: perusturvajohtaja Elina Anttila, puh. 040 335 4270 tai elina.anttila@urjala.fi.