Varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen on ajankohtaista

12.3.2018 klo 10.00

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Lain mukaan hakemus on tehtävä viimeistään 4 kk ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Mikäli hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelupaikan saannista, on paikkaa haettava niin pian kuin mahdollista. Tällöin kunnalla on kaksi viikkoa aikaa paikan järjestämiseen hakemuksen jättöpäivästä laskettuna.

Elokuussa vapautuvien paikkojen haku on nyt ajankohtaista. Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella. Tarkemmat ohjeet ja kirjautuminen järjestelmään tapahtuu kotisivun kautta http://www.urjala.fi/perhe-ja-hyvinvointi/lasten-varhaiskasvatus-paivahoito/varhaiskasvatukseen-hakeminen-ja-irtisanominen

Jos hakijalla ei ole mahdollisuutta käyttää sähköistä hakemusta, voi hakemuksen tulostaa tai noutaa päivähoitotoimistosta tai päiväkodista, mihin sen voi myös palauttaa. Mikäli varhaiskasvatuksen tarve on kiireellinen, ottakaa lisäksi yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse päiväkodin johtajaan.

Hoitopaikasta voi esittää toiveita ja ne täytetään, jos mahdollista. Viime kädessä paikan päättää varhaiskasvatuksen järjestäjä olosuhteiden ja niiden sääntöjen mukaan, mitä laki päivähoitopaikkojen ryhmäkoosta määrää.

Lapsen kehityksen ja toiminnan luonteen vuoksi on suositeltavaa, että alle 3-vuotiaita haetaan ensisijaisesti perhepäivähoitoon ja 4–5 -vuotiaita päiväkotiin. Epäsäännöllistä hoitoa, pitkää hoitopäivää tai vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoito järjestetään päiväkodissa.

Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa mahdolliset asiantuntijalausunnot lapsen erityishoidon tai -kasvatuksen tarpeesta. Perheen tulotiedot toimitetaan päivähoitotoimistoon viimeistään sinä kuukautena kun päivähoito alkaa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta

 Omassa kodissaan korvausta vastaan toisen perheen lasta hoitavan henkilön on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta kunnalle ennen toiminnan aloittamista. (Varhaiskasvatuslaki 28§).

 Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Riitta Rajoo, riitta.rajoo@urjala.fi, 040 335 4315

 Urjalassa 12.3.2018

 Perusturvalautakunta