Kuulutus presidentinvaalista 2018

5.1.2018 klo 8.00

Presidentinvaali Urjalan kunnassa toimitetaan 28.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin osalta 11.2.2018. Sekä ensimmäisen että mahdollisen toisen vaalin osalta äänestys toimitetaan yhtäjaksoisesti kello 9.00 – 20.00 välisenä aikana.

Äänestysalueet ja äänestyspaikat

Urjalan kunta muodostaa yhden äänestysalueen.

Vaalipäivän ja ennakkoäänestyksen äänestyspaikkana toimii
Urjalan kunnanvirasto, käyntiosoite Tampereentie 6, URJALA.

Ennakkoäänestys            
Ennakkoäänestys toimitetaan ensimmäisessä vaalissa 17. – 23.1.2018 välisenä aikana ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1. – 6.2.2018 välisenä aikana.

Kunnanvirasto on avoinna ennakkoäänestystä varten                                             

Keskiviikko–perjantai         klo 9–16
Lauantai                           klo 11–15
Sunnuntai                         klo 11–15
Maanantai                         klo 9–18
Tiistai                               klo 9–16

Ennakkoäänestys kotona (kotiäänestys)
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikalle, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kun­nassa, jonka äänestysalueen äänioikeusrekisteriin hänet on merkitty.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoitaja, joka on
1) tehnyt kunnan kanssa omaishoitajasopimuksen;
2) asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa;
3) on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa ja
4) on ilmoittanut halukkuudestaan äänestää kotiäänestystilanteessa omaisen kotiäänestykseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon osuvana päivänä klo 9 – 20 välisenä aikana. Äänestysaika ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan ensimmäisessä vaalissa viimeistään 16.1.2018 ja mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään 30.1.2018 ennen kello 16.00 Urjalan kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän nimeämä henkilö. Mikäli henkilö on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, on ilmoittautuminen voimassa myös mahdollista toista vaalia varten eikä uutta ilmoittautumista tarvitse tehdä.

Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, jota on saatavana Urjalan kunnanvirastosta.  Puhelimitse ilmoituksia vastaanottaa kanslisti Inkeri Suoniemi, puh. 040 335 4203 tai palvelusihteeri Marja-Liisa Kurikka, puh.040 335 4201.

Äänioikeus ja henkilöllisyyden todistaminen
Presidentinvaaleissa 2018 äänioikeutettuja ovat 28.1.2000 ja sitä aikaisemmin syntyneet Suomen kansalaiset.

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä sekä ennakkoäänestyksessä, kotiäänestyksessä että vaalipäivänä tapahtuvassa äänestyksessä. Tähän tarkoitukseen kelpaavat esimerkiksi ajokortti, passi, sähköinen henkilökortti ja kuvallinen Kela-kortti.

Lisätietoja presidentinvaaliin liittyvistä asioista saa keskusvaalilautakunnan sihteeri Terhi Källiltä, puh. 040 335 4202, s-posti terhi.kalli@urjala.fi

Urjalan kunnan keskusvaalilautakunnan osoite on: PL 33, Tampereentie 6, 31761 URJALA.

Urjalassa 4. päivänä tammikuuta 2018

URJALAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA