Nuorten työllistämistuki kesällä 2017 sekä kuntalisän maksaminen yhdistyksille

15.6.2017 klo 10.00

Nuorten työllistämistuki kesällä 2017

Urjalan kunta maksaa työllistämistukea sellaisille yrityksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille, jotka työllistävät 15.5.–3.9.2017 välisenä 16–25 -vuotiaita urjalalaisia nuoria. Työllistämistukea maksetaan 250 euroa/nuori.  Nuorten tulee olla työssä vähintään 4 viikkoa ja 6 tuntia päivässä. Nuori ei saa olla yrittäjän perheenjäsen tai osakkaana yrityksessä.  Avustusta saa vain kerran samasta nuoresta vuoden aikana. Avustusta ei myönnetä nuoresta, joka on kunnalla kesätöissä vuoden aikana. Hakemuslomake: Word-tiedostona , Pdf-tiedostona
Lisätiedot: perusturvajohtaja Elina Anttila, puh. 040 335 4270 tai elina.anttila@urjala.fi.

Kuntalisän maksaminen yhdistyksille yhdistelmätukeen oikeutetun työnhakijan työllistämiseksi

Urjalan kunta maksaa ns. kuntalisää yhdistykselle, joka työllistää urjalalaisen pitkäaikaistyöttömän työnhakijan palvelukseensa. Kuntalisän tarkoituksena on korvata työnantajalle aiheutuneet sotu- ja eläkemaksut.

Perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 14.2.2017 kuntalisän suuruudeksi 250 euroa kuukaudessa. Kuntalisää maksetaan kuitenkin enintään se summa, joka työllistävälle yhdistykselle työllistetystä aiheutuu sen saaman palkkatuen perusosan ja lisäosan jälkeen ja enintään kolmesta 6 kuukauden työllistämisjaksosta vuoden aikana. Lisätiedot: perusturvajohtaja Elina Anttila, puh. 040 335 4270 tai elina.anttila@urjala.fi.

Perusturvalautakunta