Urjalan kunta hakee hallinto- ja talousjohtajaa

19.4.2017 klo 13.00

Urjala on noin 4800 asukkaan kunta Etelä-Pirkanmaalla, 55 km:n etäisyydellä Tampereelta. Kunnassa on vahva tahto kehittää elinvoimaansa ja palveluitaan.  Viimeisin esimerkki on keväällä 2017 valmistunut uusi yhtenäiskoulu.

Urjalan kunta julistaa haettavaksi

HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJAN VIRAN

Hallinto- ja talousjohtaja vastaa kunnan hallinnon ja talouden kehittämisestä.  Tehtävään kuuluvat kunnanhallituksen ja valtuuston asioihin liittyvät valmistelu-, sihteerin- ja toimeenpanotehtävät.  Hallinto- ja talousjohtaja vastaa talouden suunnittelusta ja rahoitushuollosta sekä toimii kunnanjohtajan sijaisena.

Hallinto- ja talousjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä perehtyneisyys kunnallishallinnon ja -talouden tehtäviin.  Arvostamme esimieskokemusta, talousosaamista sekä sosiaalisia kykyjä.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.  Valinta suoritetaan hakemusasiakirjojen, haastattelujen ja mahdollisen soveltuvuustestin perusteella.  Valitun palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Kunnanhallitukselle osoitetut hakemukset on toimitettava 15.5.2017 klo 12.00 mennessä sähköisesti Kuntarekry.fi -palvelun kautta (hakusana Urjala).

Lisätietoja antavat kunnanjohtaja Hannu Maijala, puh. 040 335 4200, sähköposti: hannu.maijala@urjala.fi sekä hallinto- ja talousjohtaja Joonas Yliluoma, puh., 040 335 4202, sähköposti: joonas.yliluoma@urjala.fi.

Urjalassa 18.4.2017

KUNNANHALLITUS