Nuorten työllistämistuki kesällä 2017 sekä kuntalisän maksaminen yhdistyksille

9.3.2017 klo 13.00

Nuorten työllistämistuki kesällä 2017

Urjalan kunta maksaa työllistämistukea sellaisille yrityksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille, jotka työllistävät 15.5.–3.9.2017 välisenä 16–25 -vuotiaita urjalalaisia nuoria. Työllistämistukea maksetaan 250 euroa/nuori.  Nuorten tulee olla työssä vähintään 4 viikkoa ja 6 tuntia päivässä. Nuori ei saa olla yrittäjän perheenjäsen tai osakkaana yrityksessä.  Avustusta saa vain kerran samasta nuoresta vuoden aikana. Avustusta ei myönnetä nuoresta, joka on kunnalla kesätöissä vuoden aikana. Avustusta voidaan myöntää saman nuoren työllistämiseen enintään kolme kertaa. Hakemuslomake: Word-tiedostona, Pdf-tiedostona
Lisätiedot: perusturvajohtaja Elina Anttila, puh. 040 335 4270 tai elina.anttila@urjala.fi.

Kuntalisän maksaminen yhdistyksille yhdistelmätukeen oikeutetun työnhakijan työllistämiseksi

Urjalan kunta maksaa ns. kuntalisää yhdistykselle, joka työllistää urjalalaisen pitkäaikaistyöttömän työnhakijan palvelukseensa. Kuntalisän tarkoituksena on korvata työnantajalle aiheutuneet sotu- ja eläkemaksut.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.2.2017 kuntalisän suuruudeksi 170 euroa kuukaudessa. Kuntalisää maksetaan kuitenkin enintään se summa, joka työllistävälle yhdistykselle työllistetystä aiheutuu sen saaman palkkatuen perusosan ja lisäosan jälkeen ja enintään kolmesta 6 kuukauden työllistämisjaksosta vuoden aikana. Lisätiedot: perusturvajohtaja Elina Anttila, puh. 040 335 4270 tai elina.anttila@urjala.fi.

Kunnanhallitus