Tiedote vesijohdon ja kaukolämmön rakentamistöistä hoivakodille

22.2.2017 klo 10.00

Urjalan kunta tulee rakentamaan vesijohtolinjan ja Airanteen Energia Oy kaukolämpölinjan tulevaa hoivakotia varten kuluvan kevään aikana.

Linjalta kaadetaan puut ja suoritetaan tarvittavat louhinta- ja kaivuutyöt. Ennen louhintaa ja louhinnan jälkeen kallion päälle perustetut kiinteistöt kuvataan ja joihinkin kiinteistöihin laitetaan tärinämittauslaitteet.

Vesijohto- ja kaukolämpölinjan rakentamistyö tulee häiritsemään Sairaalantien ja Mäkirinteentien liikennöintiä myöhemmin kevään kuluessa. Alkuvaiheessa louhinta- ja maarakennustyöt aloitetaan hoivakodin tonttialueelta, jolloin myös lääkärintalo 1 piha-alueen käyttöön tulee rakentamisvaiheen aikana käyttörajoituksia mahdollisesti jo viikolla 9 alkaen.

Tekninen palvelukeskus pahoittelee rakennustöistä aiheutuvia häiriöitä. Ko. häiriöistä tullaan tiedottamaan tarkemmin työn edistymisen mukaan kunnan verkkosivuilla.

Lisätietoja asiasta antaa vt. tekninen johtaja Kimmo Virta p. 040-335 4220. S-posti: kimmo.virta@urjala.fi

Tekninen palvelukeskus