Esiopetukseen ilmoittautuminen, varhaiskasvatushaku sekä haku koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan vuodelle 2020-2021

30.1.2020 klo 8.00
ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN ja VARHAISKASVATUSHAKU lukuvuodelle 2020-2021
Varhaiskasvatuksen uusi toimintakausi alkaa 1.8.2020. Varhaiskasvatukseen on jatkuva haku
ja paikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella viimeistään 4 kuukautta ennen päivähoidon alkamista.
Elokuussa vapautuvia varhaiskasvatuspaikkoja on haettava maaliskuun loppuun mennessä.
Lapsen kehityksen ja toiminnan luonteen vuoksi on suositeltavaa, että alle 3-vuotiaita haetaan
ensisijaisesti perhepäivähoitoon ja 4-5-vuotiaita päiväkotiin.

Esiopetuksen lukuvuosi alkaa keskiviikkona 12.8.2020 klo 8.25. Esiopetukseen ja sen lisänä annettavaan
aamu- ja iltapäivähoitoon haetaan viimeistään 29.2.2020 sähköisellä hakemuksella.
Esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksena koulujen yhteydessä.
Toivottavaa on, että lapsi ilmoitetaan oman lähikoulun yhteydessä olevaan esiopetukseen.
Maksuton esiopetus on tarkoitettu Urjalan kunnan alueella asuville lapsille vuotta ennen
oppivelvollisuuden alkua. Esioppilaalle on mahdollista hakea myös maksullista aamu- ja iltapäivähoitoa.
Sitä järjestetään esiopetuspaikassa. Esioppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus osallistua
päiväkodissa järjestettävään vuorohoitoon.
Esiopetus- ja varhaiskasvatuslomake täytetään sähköisesti osoitteessa
www.urjala.fi / perhe ja hyvinvointi / lasten varhaiskasvatus / varhaiskasvatukseen hakeminen.
http://www.urjala.fi/perhe-ja-hyvinvointi/lasten-varhaiskasvatus/varhaiskasvatukseen-hakeminen-paatoksenteko-ja-paikan-irtisanominen

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi myös aamu- ja iltapäivähoitoa tai vuorohoitoa, 
täytetään kaikista oma sähköinen lomake.
Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa mahdolliset asiantuntijalausunnot lapsen erityiskasvatuksen
tai -hoidon tarpeesta.
Lisätietoja varhaiskasvatuksen internet-sivuilta ja sähköpostilla
varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Rajoolta, riitta.rajoo@urjala.fi

HAKU KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN LUKUVUODELLE 2020—2021
Toimintaa tarjotaan lukuvuoden koulupäivinä lukuun ottamatta koulun loma-aikoja. Toiminta on maksullista.
Aamu-ja iltapäivätoimintapaikkaa on haettava viimeistään 29.2.2020 sähköisellä hakemuksella
osoitteessa http://www.urjala.fi/perhe-ja-hyvinvointi/koulutus/koululaisten-aamu-ja-iltapaivatoiminta
 
Lisätietoja: sivistysjohtaja Juha Salo, juha.salo@urjala.fi, puh. 040 335 4250.